Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca Oddział Kujawsko-Pomorski, non-profit, będąca organizacją pożytku publicznego

Włocławek: pomoc żywnościowa

30.11.2016, Pomoc żywnościowa

Dystrybucja żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym trwać będzie od września  2016 r. do czerwca 2017 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych do sporządzenia posiłków i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji - określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

Realizacja tego programu przyczyni się do ograniczenia ubóstwa, zmniejszenia obszarów głodu i niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego tych osób i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

W Podprogramie 2016  realizowane są również  w ramach działań statutowych organizacji, działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1.   warsztatów kulinarnych „CUDA SMAKI”
2.  
warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia
        „ZDROWIE TO PODSTAWA”,
3.  
programów  edukacyjnych mających  na  celu  zapoznanie  z  zasadami zdrowego    odżywiania  i  przeciwdziałania   marnowaniu   żywności        „ NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI”,
4.
warsztatów edukacji ekonomicznej – prowadzenie gospodarstwa domowego  „OSZCZĘDZAJ – DŁUŻEJ BĘDZIE”

Wyżej wymienione działania towarzyszące realizowane są przez wyspecjalizowanych  trenerów.

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt z Bankiem Żywności w Toruniu, tel. 56 658 55 41.

ChSCh Włocławek – terminy  wydawania żywności dostarczanej z Banku Żywności w Toruniu (POPŻ  w roku  2016):
Włocławek, ul. Cicha  14a,  tel. 795 670 603
Każdy z beneficjentów jest powiadamiany przez nas telefonicznie dwa dni wcześniej.

8 września, godz. 11-14                   
6 października, godz. 11-14
10 listopada, godz. 11-14  
5 grudnia, godz. 8-14
8 grudnia, godz. 11-14.

 

 

 

 

Pomóż nam

Kontakt

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Kujawsko-Pomorski
ul. Lipowa 9
85-062 Bydgoszcz

Nr konta bankowego:
77 2030 0045 1110 0000 0276 5450

Tel.: (+48) 22 34 99 935
E-mail:

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij